Hana HOBSTOVÁ

Bakalářská práce

Průzkum veřejného mínění zaměřený na efektivnost fundraisingových metod

Public opinion research focused on effectiveness of fundraising methods
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám průzkumem veřejného mínění, který se zaměřuje na fundraisingové aktivity. Fundraising je činnosti, která se cíleně zaměřuje na aktivitu, při které je cílem získání prostředků na podporu veřejně prospěšné nebo dobročinné činnosti, proto jsem šetřením veřejného mínění hodnotila jednotlivé aktivity (např. veřejná sbírka, charitativní koncert, dárcovské SMS, atd.) jejich …více
Abstract:
In my Bachelor Thesis, I am dealing with a survey of public opinion which focuses on fundrasing activities. Fundrasing is an activity which is targeted on the type of activities that aim to raise funds to support community or charity activities. Throuh investigation of the public opinion I have evaluated individual activities (e.g. flag day, charity concert, donor SMS etc.). I have also evaluated their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013
Zveřejnit od: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Vavrečka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOBSTOVÁ, Hana. Průzkum veřejného mínění zaměřený na efektivnost fundraisingových metod. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta