RNDr. Filip Jurnečka, Ph.D.

Disertační práce

On automated evaluation of key management schemes in wireless sensor networks

On automated evaluation of key management schemes in wireless sensor networks
Anotace:
V této dizertaci se zaměřujeme na schémata pro správu klíčů (KMSs) specificky zaměřená a vytvořená pro bezdrátové senzorové sítě (WSNs). Tyto heterogenní sítě se skládají z desítek až teoreticky stovek tisíc malých nevýkonných zařízení nazývaných (sensorové) uzly. Případně může být v síti přítomno jedno nebo více zařízení vyšší úrovně zvané základní stanice, které slouží jako brány do jiných sítí nebo …více
Anotace:
imulátory. Naše nálezy nám pak poslouží k výběru nástroje, který rozšíříme naším vlastním rámcem pro umožnění automatického vyhodnocení vlastností schémat pro správu klíčů v bezdrátových senzorových sítích. Hlavní část práce je věnována popisu implementace našeho rámce. Tato část popisuje mnohé návrhové problémy, implementované komponenty, komunikační vrstvy a experiment navrhnutý specielně pro naši …více
Abstract:
In this dissertation thesis we focus on key management schemes (KMSs) specifically designed for wireless sensor networks (WSNs). These heterogeneous networks consist of tens to theoretically hundreds of thousands of tiny low-end devices called (sensor) nodes or motes. Optionally, one or a small number of higher class devices - called base stations are used in the network as gateways to other networks …více
Abstract:
ch a way that all future evaluations would be able to use a single point of reference. Finally, we use our framework for evaluating various node capturing strategies for multiple KMSs. We propose three new realistic strategies for capturing the nodes in the network and together with the commonly studied random strategy we evaluate their efficiency in terms of percentage of links compromised for various …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 3. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, Prof. Javier Lopez

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky