Bc. Soňa Vídenská

Diplomová práce

Organizační identita a její vliv na resilienci organizace

Organisational identity and its influence on organisational resilience
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Organizační identita a její vliv na resilienci organizace“ je analýza organizační identity ve vybrané organizaci a posouzení, zda organizační identita této konkrétní organizace podporuje její resilienci. Teoretická část definuje pojmy organizační identita a její vztah k resilienci. Dále také vysvětluje pojem vysoce spolehlivých organizací, na jakých principech operují a jejich …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: ‚Organisational identity and its influence on organisational resilience‘ is analysis of the organisational identity in selected organisation and assessing whether the organizational identity of this organization supports its resilience. Theoretical part defines a term of organisational identity and its relation to resilience. This part also explained a term of high …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management