Bc. Hana Navrátilová

Master's thesis

Marketingová strategie tradiční české společnosti ALPA, a.s. jako důsledek nutnosti přizpůsobit se rozvíjejícímu a dynamickému trhu s využitím osobní empirie autora

Marketing strategy of traditional Czech company ALPA as a consequence of the necessity to adapt to a devolving and dynamic market using the author’s personal empirical methods
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o marketingové strategii stoleté české společnosti ALPA, a.s. – výrobce tradiční Alpa francovky, a její historii z pohledu reklamy a propagace. Zaměřuje se na jednotlivé kroky v historii, které společnost podnikla v rámci komunikace ke spotřebitelům a potenciálním zákazníkům. Mapuje metody a nástroje, jaké k tomu využívala jak v historii, tak v současnosti, a jaký dopad měly …viac
Abstract:
These diploma work deals with the marketing strategy of the century-old Czech company ALPA, a.s., the producer of traditional Alpa liniment, and its history from the perspective of advertising and promotion. This work focuses on individual steps in the history of the company, which it undertook within communication aimed at customers. Furthermore, the work maps the methods and tools used by the company …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní