Bc. Kristýna Maršovská

Diplomová práce

Komunikační strategie tiskových mluvčích v krizových situacích

Communication Strategies of Spokespersons in Crisis Situations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikačními strategiemi tiskových mluvčích v krizových situacích, přičemž jejím cílem je vymezit a analyzovat tyto komunikační strategie. Komunikační strategie jsou v teoretické i empirické části práce představeny v jejich návaznosti na jednotlivé fáze krize: předkrizové období, období krize a postkrizové období. V teoretické části a následné analýze autorka vychází z přístupu …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on communication strategies of spokespersons in crisis situations with the objective to define and analyse these strategies. In both theoretical and empirical parts and the following analysis communication strategies are introduced with their relevance to individual crisis phases: pre-crisis, crisis, post-crisis. The theoretical part and the analysis were inspired by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií