Bc. Michaela Nesvadbová

Diplomová práce

Česká rodina po roce 1989 z per českých sociologů aneb co víme o české rodině

A Czech Family after 1989 from the pens of Czech Sociologists or what we know about the Czech Family
Anotace:
Cílem této diplomové práce je shrnout, jakým tématům a v jaké míře se sociologové v souvislosti s rodinou věnují, a zejména představit obraz rodiny po roce 1989, jak je vykreslen v sociologické literatuře. Česká společnost se za poslední desetiletí výrazně transformovala, lidé se individualizovali, a rodinné záležitosti mladí lidé začali odkládat. Mnoho sociologů proto mluví o krizi nebo konci rodiny …více
Abstract:
The aim of this thesis is to summarize the issues which sociologists deal with in connection with family, and, in particular, to present a picture of the family since 1989 as portrayed in sociological literature. The Czech society has been very much transformed. The people have been liberated and have become individualized. The young people have started to postpone family matters, the reason many sociologists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Beatrice Elena Chromková Manea, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií