Helena HAJŠMANOVÁ

Diplomová práce

Smluvní svoboda v pracovněprávních vztazích

Freedom of Contract in Labour Relations
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na smluvní svobodu v individuálních pracovněprávních vztazích. Pro pochopení významu smluvní volnosti v rámci pracovněprávních vztahů, obsahuje práce zprvu popis vývoje pracovního práva, jako soukromoprávního odvětví, včetně vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku. Dále je obsahem práce vymezení soukromoprávních zásad. Primárně se zaměřením na autonomii vůle, která je …více
Abstract:
This diploma thesis focus on contractual freedom in individual labor relations. To understand the significance of contractual freedom in labor-law relationships, first the thesis describes the development of labor law as part of a private law sector, including the nexus of the Labor Code and the Civil Code. Next of the thesis is dedicated to defining private law principles. My primary focus is all …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJŠMANOVÁ, Helena. Smluvní svoboda v pracovněprávních vztazích. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo