Mgr. Lucie Šedová

Bakalářská práce

Imunitní regulace v nádorovém mikroprostředí

Immune regulations within the tumour microenvironment
Anotace:
Tato práce se zabývá imunitními regulacemi v mikroprostředí nádoru. Skládá se ze tří hlavních částí. Nejdříve je popsána kostní dřeň, která je zásadně důležitá pro vývoj imunitních buněk. Následuje kapitola věnující se imunitnímu dohledu a poslední část se zabývá signálními drahami. Podrobně jsou popsány mezibuněčné interakce vedoucí k rozpoznání a eliminaci nádorových buněk. Jako modelový příklad …více
Abstract:
This thesis is focused on the immune regulations within the tumor microenvironment. It consists of the three main sections. First is described the bone marrow, which is the key site in the development of the immune cells. It is followed by the chapter dedicated to immune surveillance and the last part covers the main signaling pathways. The cell interactions leading to recognition and elimination of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika