Kateřina POLIAKOVÁ

Bakalářská práce

Historie, vývoj a budoucnost dětských domovů pro děti do tří let

The history, development and future of children´s homes for children under three years
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ?Historie, vývoj a budoucnost dětských domovů pro děti do tří let? popisuje zařízení institucionální výchovy a to především dětský domov pro děti do tří let. Práce se zabývá historií, vývojem, současností a částečně také plánovanou budoucností tohoto zařízení. Práce poukazuje na vývojové změny dětského domova pro děti do tří let, popisuje péči o děti v minulosti a v současnosti …více
Abstract:
Bachelor thesis titled ?The history, development and future of children´s homes for children under three years?, described institutional care facilities, especially a home for children under three years. Thesis deals with the history, development, present and partly also planning for the future of institutional facilities. The thesis points to developmental changes in children´s home for children up …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLIAKOVÁ, Kateřina. Historie, vývoj a budoucnost dětských domovů pro děti do tří let. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií