Bc. Eva Tročilová

Diplomová práce

Manufacturing Au pairhood: How Czech Au pairs Understand Their Role and Negotiate Position in Host Families

Manufacturing Au pairhood: How Czech Au pairs Understand Their Role and Negotiate Position in Host Families
Anotace:
Předkládaná práce se soustředí na zkušenosti bývalých českých au pair. Hlavním cílem výzkumu je popsat a analyzovat, jak tyto dívky chápaly svou roli a jakými způsoby si vyjednávaly postavení v hostitelské rodině. Studie poukazuje na ambivalentnost role au pair, která vyplývá ze skutečnosti, že au pair prakticky představují zvláštní druh migrantek pracujících v domácnostech hostitelských rodin, nicméně …více
Abstract:
The study examines the experiences of Czech girls who participated in au pair programs in the last few years. The main aim of the research is to describe and analyze how Czech au pairs understand their role, as well as to identify the ways they negotiate their position in host family. The study contends that au pair is a role of a rather ambivalent nature and suggests that this ambivalence stems mainly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií