Bc. David Uhříček

Bakalářská práce

The Theme of Twins in Works of Philip K. Dick

The Theme of Twins in Works of Philip K. Dick
Anotace:
Tato práce si dává za cíl zdokumentovat určitý autobiografický prvek fikce Philipa K. Dicka – literární vyobrazení vztahu mezi autorem samotným a jeho dvojčetem, sestrou Jane, která zemřela krátce po porodu. Kromě toho se práce snaží určit do jaké míry toto trauma z raného dětství ovlivňuje autorovu tvorbu a jeho využití opakujících se témat a motivů.
Abstract:
The aim of the thesis is to document one particular autobiographical element of Philip K. Dick’s fiction – the bond between the author and his twin sister Jane, who died shortly after birth. The thesis intends to determine the extent to which this childhood trauma influences his writing, as well as the employment of the author’s recurring themes and motifs.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Tereza Walsbergerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta