Bc. David Uhříček

Bachelor's thesis

The Theme of Twins in Works of Philip K. Dick

The Theme of Twins in Works of Philip K. Dick
Abstract:
Tato práce si dává za cíl zdokumentovat určitý autobiografický prvek fikce Philipa K. Dicka – literární vyobrazení vztahu mezi autorem samotným a jeho dvojčetem, sestrou Jane, která zemřela krátce po porodu. Kromě toho se práce snaží určit do jaké míry toto trauma z raného dětství ovlivňuje autorovu tvorbu a jeho využití opakujících se témat a motivů.
Abstract:
The aim of the thesis is to document one particular autobiographical element of Philip K. Dick’s fiction – the bond between the author and his twin sister Jane, who died shortly after birth. The thesis intends to determine the extent to which this childhood trauma influences his writing, as well as the employment of the author’s recurring themes and motifs.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Tereza Walsbergerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta