Bc. Pavel Šturc

Bakalářská práce

Systém pro zpracování dat a vyhodnocení morfologické segmentace češtiny

System for data processing and evaluation of morphological segmentation of Czech
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro sběr a zpracování anotovaných dat získaných od respondentů různého věku a vzdělání. Dále popisuje metriky pro měření podobnosti textových řetězců a vyhodnocuje výsledky automatické morfologické segmentace češtiny.
Abstract:
This thesis describes the design and implementation of a system for collection and processing of annotated data collected from respondents of various age and education. It also describes the metrics for measuring the similarity of strings and evaluates the results of automatic morphological segmentation of Czech language.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Práce na příbuzné téma