Bc. Valeriya Andreeva

Bakalářská práce

Logo v marketingové komunikaci elektronického průmyslu

Logo in Marketing Communication of the Electronic Industry
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje důležitost loga společ¬nosti v celkovém marketingu firmy. Jejím cílem je zjis¬tit, jakou roli hraje logo v současných marketingových kam¬paních firem, prozkoumat hlavní způsoby vlivu vizuálního identifikátoru, tedy vnímání loga značky spot¬řebiteli, dozvědět se, které elementy loga nejvíce ovlivňují rozhodování zákazníka o nákupu (písmo, barva, tvar). Hlavní metodou …více
Abstract:
This thesis analyses the importance of a company’s logo in the overall marketing of the company. Its aim is to determine the role of a logo in current company’s marketing campaigns; to explore ways of influencing the main visual identifier, i.e. the perception of the brand’s logo by consumers; to learn which elements of the logo affect the customer's decision to purchase the most (font, color, shape …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace