Bc. Valeriya Andreeva

Bachelor's thesis

Logo v marketingové komunikaci elektronického průmyslu

Logo in Marketing Communication of the Electronic Industry
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje důležitost loga společ¬nosti v celkovém marketingu firmy. Jejím cílem je zjis¬tit, jakou roli hraje logo v současných marketingových kam¬paních firem, prozkoumat hlavní způsoby vlivu vizuálního identifikátoru, tedy vnímání loga značky spot¬řebiteli, dozvědět se, které elementy loga nejvíce ovlivňují rozhodování zákazníka o nákupu (písmo, barva, tvar). Hlavní metodou …more
Abstract:
This thesis analyses the importance of a company’s logo in the overall marketing of the company. Its aim is to determine the role of a logo in current company’s marketing campaigns; to explore ways of influencing the main visual identifier, i.e. the perception of the brand’s logo by consumers; to learn which elements of the logo affect the customer's decision to purchase the most (font, color, shape …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavel Čírtek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní