Ing. Ladislava Hešnaurová

Diplomová práce

Ekonomické zhodnocení vybraného nástroje politiky životního prostředí

Economic Evaluation of the Chosen Instrument of Environmental Policy
Anotace:
Nosným tématem diplomové práce je představení nástrojů environmentální politiky a eko-nomické zhodnocení vybraného nástroje. V úvodu se zabývá charakteristikami a definicemi environmentální politiky státu a podniku. Následně v krátkosti popisuje vy-brané nástroje a detailněji se zaměřuje na dobrovolný nástroj čistší produkce. Další část práce charakterizuje státní podnik DIAMO, který působí na většině …více
Abstract:
The main topic of the thesis is the introduction of instruments of environmental policy and economic evaluation of the selected instrument. The introduction deals with the character-istics and definitions of State Environmental Policy and environmental policy of the company. Then briefly describes the selected instrument, with focuses in more detail on a voluntary method of Cleaner Production. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
Zveřejnit od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hešnaurová, Ladislava. Ekonomické zhodnocení vybraného nástroje politiky životního prostředí. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN