Bc. Andrea MRVOVÁ

Master's thesis

Pohybová intervence u dětí s rizikem vývojové poruchy koordinace

Physical intervention of chldren with developmental coordination disorder risk
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu pohybového programu na koordinační schopnosti žáků mladšího školního věku. Teoretická část je věnována popisu jemné a hrubé motoriky. V kapitole motorického vývoje je popis koordinačních schopností již od narození až ke zlatému věku motoriky, který přichází ve věku 9 až 11 let, jedná de o období mladšího školního věku, kterému je věnována celá diplomová práce …more
Abstract:
This Diploma thesis deals with an evaluation of an influence of a motion program on a coordination capacity of pupils in a younger school age. The theoretical part of this thesis is devoted to the description of fine and coarse motors skills. In the chapter of the motors skills development is a description of the coordination skills from birth to the golden age of motor skills which come at the age …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MRVOVÁ, Andrea. Pohybová intervence u dětí s rizikem vývojové poruchy koordinace. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/