Bc. Andrea MRVOVÁ

Master's thesis

Pohybová intervence u dětí s rizikem vývojové poruchy koordinace

Physical intervention of chldren with developmental coordination disorder risk
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu pohybového programu na koordinační schopnosti žáků mladšího školního věku. Teoretická část je věnována popisu jemné a hrubé motoriky. V kapitole motorického vývoje je popis koordinačních schopností již od narození až ke zlatému věku motoriky, který přichází ve věku 9 až 11 let, jedná de o období mladšího školního věku, kterému je věnována celá diplomová práce …viac
Abstract:
This Diploma thesis deals with an evaluation of an influence of a motion program on a coordination capacity of pupils in a younger school age. The theoretical part of this thesis is devoted to the description of fine and coarse motors skills. In the chapter of the motors skills development is a description of the coordination skills from birth to the golden age of motor skills which come at the age …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRVOVÁ, Andrea. Pohybová intervence u dětí s rizikem vývojové poruchy koordinace. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/