Bc. Filip Jurnečka, Ph.D.

Diplomová práce

Randomness extractors in Mobile Devices

Randomness extractors in Mobile Devices
Anotace:
Cílem této práce je podat přehled problematiky náhodnostních extraktorů se zaměřením na hledání extraktoru vhodného ke generování náhodných čísel pro kryptografické aplikace v mobilních zařízeních. Extraktory vybrané na základě vhodnosti pro danou aplikaci budou implementovány do mobilního zařízení na studentem vybrané platformě.
Abstract:
Objective of this thesis is to give an overview of the problematics of randomness extractors with focus on searching an extractor suitable for generating random numbers for cryptographic applications in mobile devices. Selected extractors based on their suitability for given application will be implemented in mobile device on a platform chosen by student.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Teoretická informatika

Práce na příbuzné téma