Bc. Stanislav Krejčí

Diplomová práce

Analýza procesu snahy o zapsání třeboňské rybniční soustavy do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - analýza neúspěchu

Analysis of the process of attempting to include Fishpond Network in the Třebon Basin on the World Heritage List UNESCO – analysis of failure
Anotace:
Zapsání jakékoli kulturní nebo přírodní památky na seznam světového kulturního dědictví UNESCO je obecně proces časově, organizačně a dokumentačně značně náročný. Cílem diplomové práce je ukázat na základě analýzy kvalitativních dat získaných prostřednictvím obsahové analýzy relevantních dokumentů, mediálních zdrojů a metodou semi-standardizovaných rozhovorů s klíčovými aktéry snahy o zápis „Třeboňské …více
Abstract:
The entry of any cultural or natural monument on the UNESCO World Heritage List is very demanding process in matter of administration, organization and its time consumption. The goal of this diploma thesis is to show the main reasons that led to a failure of inscription effort for Fishpond Network in the Třeboň Basin to entry World Heritage List. These reasons and decisive moments are based on analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.