Simona Koutná

Bakalářská práce

Analýza kvality zpracování dokumentu Strategie rozvoje Městské části Praha 5 pro roky 2030+

Quality analysis of the document Development Strategy of the City District of Prague 5 for the years 2030+
Anotace:
Hodnocení kvality zpracování strategických rozvojových dokumentů je v teoriích strategického managementu i regionálního rozvoje opomíjenou oblastí. Teoretická část bakalářské práce představuje komplexní pohled na proces strategického plánování a jeho formální výstup – strategický rozvojový plán – v kontextu strategického managementu ve veřejné správě. Praktická část bakalářské práce přináší výsledky …více
Abstract:
Evaluation of the quality of processing strategic development documents is a neglected area in strategic management and regional development theories. The theoretical part of the bachelor thesis presents a comprehensive view of the strategic planning process and its output – a strategic development plan – in the context of strategic management in public administration. The practical part of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Gabriela Říhová
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87457