Theses 

Corporate Identity jako nástroj pro budování pozitivní image společnosti MANDS International,s.r.o. – Bc. Eliška SOBOTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing

Bc. Eliška SOBOTKOVÁ

Diplomová práce

Corporate Identity jako nástroj pro budování pozitivní image společnosti MANDS International,s.r.o.

Corporate Identity as a Tool for Building a Positive Corporate Image of Mands International, s.r.o.

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem corporate identity, jakožto nástroje pro budování pozitivní image společnosti Mands International, s.r.o. Teoretická část se věnuje rozboru literárních pramenů, které se týkají problematiky corporate identity a jejích jednotlivých subsystémů. Na teoretickou část navazuje část analytická, zabývající se hodnocením současného stavu všech prvků identity firmy, s využitím marketingových analýz a následné stanovení slabých míst ve zkoumané oblasti. V poslední projektové části práce je navržen na základě analytických výsledků ucelený koncept pro posílení corporate identity, s ohledem na rizika projektu, omezení, ale také přínosy, které pomohou zlepšit celkové vnímání image společnosti.

Abstract: Diploma thesis deals with the issue of corporate identity, as an instrument for building a positive image of the company Mands International, s.r.o. Theoretical part deals with the analysis of the literary sources that relate to the issue of corporate identity and its individual elements. The theoretical part is followed by an analytical section dealing with the assessment of the current state of all elements of the company's identity, with the use of marketing analysis and subsequent determination of weak points in the study area. In the last part of the work is proposed based on the analytical results, a comprehensive plan for strengthening corporate identity with regard to project risks, constraints, but also the benefits that will help improve the overall perception of the image of the company.

Klíčová slova: firemní identita, image, firemní kultura, design, komunikace, produkt, značka, analýza, zaměstnanci, zákazníci, MANDS.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23980 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

SOBOTKOVÁ , Eliška . Corporate Identity jako nástroj pro budování pozitivní image společnosti MANDS International,s.r.o.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz