Josef Rybička

Bakalářská práce

Techniky optimalizace webu pro vyhledávače a jejich výsledky

Techniques of search engine optimization and its results
Anotace:
Tato práce se zabývá optimalizací webových stránek pro vyhledávače, jakožto nezbytným procesem při tvorbě moderních webových projektů. Práce je zaměřena na základní techniky, které se dnes využívají pro zvyšování návštěvnosti plynoucí z přirozených vyhledávačů. Cílem práce je ukázat, jaký dopad mají jednotlivé SEO techniky na návštěvnost a pozice ve vyhledávačích po aplikaci na určitý web. Toho bude …více
Abstract:
This thesis is deals with optimizing websites for search engines, as an essential process in the development of modern web projects. The thesis focuses on the basic techniques that are used to increase the visit rate resulting from natural search engines. The main aim is to show the impact of SEO techniques on the visit rate and the positions in search engines after application to a webiste. This will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Vilém Sklenák
  • Oponent: Jan Mach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27230