Josef Rybička

Bachelor's thesis

Techniky optimalizace webu pro vyhledávače a jejich výsledky

Techniques of search engine optimization and its results
Abstract:
Tato práce se zabývá optimalizací webových stránek pro vyhledávače, jakožto nezbytným procesem při tvorbě moderních webových projektů. Práce je zaměřena na základní techniky, které se dnes využívají pro zvyšování návštěvnosti plynoucí z přirozených vyhledávačů. Cílem práce je ukázat, jaký dopad mají jednotlivé SEO techniky na návštěvnost a pozice ve vyhledávačích po aplikaci na určitý web. Toho bude …more
Abstract:
This thesis is deals with optimizing websites for search engines, as an essential process in the development of modern web projects. The thesis focuses on the basic techniques that are used to increase the visit rate resulting from natural search engines. The main aim is to show the impact of SEO techniques on the visit rate and the positions in search engines after application to a webiste. This will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: Vilém Sklenák
  • Reader: Jan Mach

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27230