BcA. Andrea Kseničová

Master's thesis

Theatre tech & Event production

Theatre tech & Event production
Anotácia:
Cílem dokumentace absolventského projektu THEATRE TECH - EVENT PRODUCTION 2015 je popsat průběh plánování a samotnou realizaci projektu, včetně jeho hodnocení. Obsahuje popis personálního a technického zajištění, zvolenou marketingovou komunikaci, časový harmonogram příprav a realizace, finanční zajištění a celkové hodnocení projektu.
Abstract:
The aim of the project documentation of THEATRE TECH - EVENT PRODUCTION 2015 is the description of planning and project implementation including the final evaulation. This text includes personal and technical parameters of the project, marketing communication, time schedule of preparation and realisation phases and the overal evaluation.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedúci: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Blanka Chládková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/q0in6/