Theses 

Sub-regionálna spolupráca a európska integrácia. Postavenie Visegrádskej spolupráce a Baltskej spolupráce v architektúre Európskej únie – Zuzana Zelenická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zuzana Zelenická

Disertační práce

Sub-regionálna spolupráca a európska integrácia. Postavenie Visegrádskej spolupráce a Baltskej spolupráce v architektúre Európskej únie

Sub-regionální spolupráce a evropská integrace. Postavení Visegrádske spolupráce a Baltské spolupráce v architektuře Evropské uniee

Anotace: Cílem disertační práce je analýza vzájemného vztahu sub-regionálních kooperačních struktur a dominantní integrační struktury Evropské unie. Konkrétně sledujeme vývoj vzájemného vztahu Visegrádske spolupráce a EU od vzniku této sub-regionální struktury až po aktuální vývoj. Paralelně analyzujeme vztah Baltské spolupráce a EU. Následně porovnáváme vývoj obou typů spolupráce na pozadí integračního procesu do EU a identifikujeme jejich specifika. V závěrečné části rozšiřujeme záběr zkoumání na celou Evropskou unii a evropský kontinent a snažíme se identifikovat a kategorizovat existující kooperační a integrační struktury v širším evropském regionu. Závěrem uvádíme stručnou souhrnnou charakteristiku sub-regionálního kooperačního a integračního procesu v Evropě ve vztahu k EU a předpovídáme budoucí vývoj.

Abstract: The aim of this work is to analyse the mutual relationship of sub-regional cooperation structures and the dominant integration structure: the European Union. We follow the evolution of mutual relationship between Visegrad Cooperation and the EU from the establishment of such sub-regional cooperation structure until today. Similarly, we analyse the relationship of the Baltic Cooperation and the EU. Later, we compare the evolution of both cooperation types on the background of their integration into the EU and thus identify their specifics. In the final part, we widen the research scope on the whole European Union and even more on the European continent and we try to identify and categorize existing cooperation and integration structures in this wider European region. As a conclusion we introduce brief characteristics of sub-regional cooperation and integration process in Europe in the relation to the EU and suggest future development.

Abstract: Cieľom dizertačnej práce je analyzovať vzájomný vzťah sub-regionálnych kooperačných štruktúr a dominantnej integračnej štruktúry Európskej únie. Konkrétne sledujeme vývoj vzájomného vzťahu Visegrádskej spolupráce a EÚ od vzniku tejto sub-regionálnej štruktúry až po aktuálny vývoj. Paralelne analyzujeme vzťah Baltickej spolupráce a EÚ. Následne porovnávame vývoj oboch typov spolupráce na pozadí integračného procesu do EÚ a identifikujeme ich špecifiká. V záverečnej časti rozširujeme záber skúmania na celú Európsku úniu a európsky kontinent a snažíme sa identifikovať a kategorizovať existujúce kooperačné a integračné štruktúru v širšom európskom regióne. Záverom podávame stručnú súhrnnú charakteristiku sub-regionálneho kooperačného a integračného procesu v Európe vo vzťahu k EÚ a predpovedáme budúci možný vývoj.

Klíčová slova: Baltská spolupráce, Visegrádska spolupráce, spolupráce, Evropská subregionální architektura, integrace

Keywords: Baltic Cooperation, Visegrad Cooperation, European sub-regional architecture, integration, cooperation

Klíčová slova: spolupráca, Európska sub-regionálna architektúra, Baltská spolupráca, Visegrádska spolupráca, integrácia

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2010
  • Vedoucí: Zdeněk Veselý
  • Oponent: Vlastimil Krines, Dalibor Vlček, Miloslav Had

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27958


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz