Bc. Luděk Pilný

Bakalářská práce

Monitoring zatížení (pohybového, psychického) hlavních rozhodčích v Extralize a v 1. lize ledního hokeje

Stress (psychical and psychological) monitoring of ice hockey referees in Extraleague and I.league
Anotace:
Práce je věnována problematice monitoringu pohybového a psychického zatížení rozhodčích 1. Ligy a Extraligy ledního hokeje. Klade si za cíl zmapovat rozdíly v zatížení hlavních rozhodčích těchto dvou soutěží pomocí provedeného monitoringu srdeční frekvence, dotazníkového a testového šetření. Práce má strukturu teoreticko-empiricky zaměřené práce. Teoretická část práce je zaměřena na historické změny …více
Abstract:
This thesis paper focuses on conducting monitoring of physical and mental strain levels of the referees in the Czech ice-hockey First League and Extra League. Its aim is to map strain level differences which the referees in these two tournaments experience. This is carried out by means of monitoring heart rate, conducting questionnaires and tests. The thesis has a theoretical-empirical framework. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Mana

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií