Mgr. Vladěna Mejdrová

Bakalářská práce

Krabičková dieta

Lunchbox diet
Anotace:
Bakalářská práce popisuje problematiku komerčního programu pro redukci hmotnosti – krabičkové diety. Informuje o kvalitě této služby a její vhodnosti pro redukci hmotnosti klientů. Dále se zaměřuje na popis procesu přípravy pokrmů včetně hygienických požadavků na provozovny, povinnosti pro pracovníky, dodržení chladícího řetězce a dalších hygienických norem souvisejících s přípravou a rozvozem pokrmů …více
Abstract:
This bachelor thesis is interested in the problematics of commercial programme focused on a weight reduction – a lunchbox diet. The thesis informs about a quality of proposed service and its suitability for weight reduction of clients. Further it focuses on preparation process of meal including its hygienic requirements of premises, employees obligation, a maintaining of low temperature of prepared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Šmídová
  • Oponent: Mgr. Blanka Rulfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma