Theses 

Environmentální marketingová komunikace jako součást strategie nového podniku – Gabriela Kovářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management

Gabriela Kovářová

Bakalářská práce

Environmentální marketingová komunikace jako součást strategie nového podniku

Environmental Marketing Communication as a Part of a New Firm Strategy

Anotace: Hlavním cílem této práce je zhodnocení stávajícího marketingového mixu firmy World Vegan a vytvoření vlastního návrhu na zlepšení komunikace. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů zelený marketing, zelený marketingový mix a marketingová situační analýza. V praktické části je představena společnost World Vegan, její konkurence, je zde realizována Porterova analýza konkurenčního prostředí a empirické šetření za použití kvantitativní metody ve formě dotazníku. Cílem praktické části je optimalizace marketingového a komunikačního mixu. K vytvoření návrhu byla provedena marketingová výzkumná sonda pro zjištění, jak zákazníci vnímají jednotlivé nástroje komunikace. Na základě zpracovaných údajů byl vytvořen návrh na nový komunikační mix firmy World Vegan.

Abstract: The main aim of this thesis is the evaluation of actual marketing mix for the World Vegan company and creating a proposal for making a better promotion. The theoretical part is focused on the definition of the green marketing concept, green marketing mix and marketing situation analysis. The World Vegan company and its competition are introduced in the practical part. There I carry out Porter five forces analysis. The aim of the practical part is to optimize marketing and promotional mix of the company. Then there is empirical research made with the use of quantitative method in the form of a questionnaire. For creating the proposal it was necessary to do market research to find out the perception of actual marketing tools by the customers. On the base of this utilization was created a proposal of new marketing communication of the World Vegan company.

Klíčová slova: Zelený marketing, Marketingový mix, Situační analýza

Keywords: Situational analysis, Green marketing, Marketing mix

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Daniela Kolouchová
  • Oponent: Martin Machek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54830

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz