Bc. Adam Vajčner

Diplomová práce

Srovnání výsledků testování posturální stability na DeskBalance a Imoove

Comparison of the results of postural stability testing on DeskBalance and Imoove
Anotace:
Základní motorickou dovedností člověka je posturální stabilita, kterou díky přístrojovým metodám můžeme objektivně změřit a výsledky poté analyzovat. Cílem této diplomové práce je zhodnotit výsledné parametry získané testováním stability stoje u zdravých osob a posoudit míru využitelnosti dvou testovacích zařízení v klinické rehabilitační praxi. K vyšetření posturální stability 25 zdravých probandů …více
Abstract:
Postural stability is the basic motor skill of the human, which, thanks to instrumentation methods, can be objectively measured and the results can be analyzed afterwards. The aim of this thesis is to evaluate the resulting parameters obtained by testing a standing stability in healthy subjects and asses the degree of usability testing two devices in clinical rehabilitation practice. For examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Petr Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie