Theses 

Edukace ve výživě v mimoškolním prostředí – Bc. Martina Souralová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Bc. Martina Souralová

Bakalářská práce

Edukace ve výživě v mimoškolním prostředí

Nutrition Education in the Extra-curricular Environment

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na edukaci v oblasti výživy u sportujících dětí mladšího školního věku. Cílem práce je vytvořit kvalitní edukační materiál v oblasti výživy a následné evaluační ověření účinnosti programu. Vytvořený program může sloužit sportovním klubům, zaměřených na děti školního věku pro potřeby edukace ve výživě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy v oblasti výživy a přehled témat lekcí programu Pohyb a výživa, které jsou více popsány. V praktické části je podrobně popsán vytvořený program s jednotlivými cíli každé lekce. Dále je zhodnocený stav před průzkumem a po dokončení edukace.

Abstract: The Bachelor Thesis is focused on the nutrition education for active sporting children of younger school age. The main purpose of this thesis is to create a quality educational material of nutrition area and consequent verification of the effectiveness of the program. The created program can be used as educational material of nutrition for sports clubs which are focused on children of school age. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with basic concepts of nutrition area and you can find there an outlet of the topics related to the program The Movement and Nutrition which are described below. In the practical part there is a detailed description of the created program with the individual targets of each lesson. Then there is an evaluated situation before the survey and after completion of the education.

Klíčová slova: Pyramida výživy, stravovací návyky, výživa, výživová gramotnost, výživové chování, zdraví, Nutririon pyramid, eating habits, nutrition, nutritional literacy, nutrition behaviour, health

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 06:09, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz