Mgr. Radka Báčová, Ph.D.

Disertační práce

Kartografické metody vizuální explorace vícerozměrných dat: Možnosti využití prstencových map

Cartographic methods to visual exploration of multivariate data: Ring maps - use possibilities
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou určování použitelnosti nových metod kartografické vizualizace v porovnání s konvenčními, již běžně používanými postupy. Novou testovanou metodou jsou prstencové mapy, které slouží pro zobrazení vícerozměrných geografických dat a prezentování velkého množství geografických informací. Cílem práce je podpořit paradigma kartografie jako metody explorace …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the determination of usability of new methods of cartographic visualization compared to conventional ones already used. A new test method is ring maps that serve to display multidimensional geographic data and to present a large amount of geographic information. The aim of the thesis is to support the paradigm of cartography as a method of exploration; Present a map …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 4. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., doc. Ing. Marian Rybanský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země