Bc. Anastasia Shulpina

Bakalářská práce

Product placement jako marketingový nástroj v současném filmu

Product placement as a marketing tool in modern film
Anotace:
Cílem této bakalarské práce s názvem „Product placement jako marketingový nastroj v současném filmu“ je přispět k pochopení problematiky product placementu ve filmovém průmyslu a analyzovat postoj cílové skupiny k němu. Teoretická část se věnuje jednotlivým formám marketingové komunikace a definování product placementu. Je zde uveden stručný historický vývoj tohoto nástroje, jeho výhody a nedostatky …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis entitled "Product placement as a marketing tool in the modern film" is to contribute to the understanding of product placement in the film industry and to analyze the attitude of the target group to it. The theoretical part includes the various forms of marketing communication and definition of product placement. There is a brief historical development of this tool, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní