Bc. Zuzana Tyšerová

Bakalářská práce

Ruská lidová pohádka a postava Ivana Duraka

Russian Folk Fairy Tail and the Character of Ivan Durak
Anotace:
Tato práce je věnována ruským a českým lidovým pohádkám. Jejím cílem bylo popsat a porovnat postavy Ivana Duraka a hloupého Honzy. První část práce pojednává o teoretických otázkách pohádkového žánru. V této části jsou představeny překážky znemožňující stanovení obecně platné definice pohádky a je uvedeno několik způsobů, jak by pohádka mohla být vymezena. Dále je pozornost věnována klasifikaci a historii …více
Abstract:
This thesis is dedicated to Russian and Czech folk fairy tales. The aim of this work was to describe and compare characters of Ivan Durak and Dull Honza. The first part of the thesis deals with theoretical questions concerning fairy tales. In this part, the difficulties which prevent the statement of one generally accepted definition are presented and possible options to alternatively define the genre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pilch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.