Bc. Zdeněk Klim

Diplomová práce

Metody získávání a výběru pracovníků, způsob použití a jejich limity

Methods of recruitment and selection of employees, applications and their limits
Anotace:
Obsahem práce bylo napomoci jmenované společnosti při výběru zaměstnanců. Metody výběru zaměstnanců jsou popsány ve třech fázích. Těmito fázemi jsou 1. definování požadavků, ve kterých se popíše pracovní místo a požadavky na danou funkci, 2. oslovení uchazečů, zde se vyhodnocují různé zdroje uchazečů, a za 3. výběr nejvhodnějšího uchazeče pomocí pohovoru nebo testů schopností a dovedností.
Abstract:
The content of this work was to assist appointed company with selection of employees. Personnel selection methods are described in three phases. These phases are: 1. definition of requirements, job descriptions and requirements for a given function, 2. addressing the candidates, various sources of applicants are being evaluated here. 3. Selection of the best candidate with help of personal interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní