Theses 

Metody získávání a výběru pracovníků, způsob použití a jejich limity – Bc. Zdeněk Klim

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zdeněk Klim

Diplomová práce

Metody získávání a výběru pracovníků, způsob použití a jejich limity

Methods of recruitment and selection of employees, applications and their limits

Anotace: Obsahem práce bylo napomoci jmenované společnosti při výběru zaměstnanců. Metody výběru zaměstnanců jsou popsány ve třech fázích. Těmito fázemi jsou 1. definování požadavků, ve kterých se popíše pracovní místo a požadavky na danou funkci, 2. oslovení uchazečů, zde se vyhodnocují různé zdroje uchazečů, a za 3. výběr nejvhodnějšího uchazeče pomocí pohovoru nebo testů schopností a dovedností.

Abstract: The content of this work was to assist appointed company with selection of employees. Personnel selection methods are described in three phases. These phases are: 1. definition of requirements, job descriptions and requirements for a given function, 2. addressing the candidates, various sources of applicants are being evaluated here. 3. Selection of the best candidate with help of personal interview or ability and skill tests.

Klíčová slova: Personalistika, získávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, řízení lidských zdrojů, nábor zaměstnanců.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 12:00, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz