Bc. Tomáš Svoboda

Master's thesis

Podpora výuky matematiky s využitím Maple T.A.

Promoting the teaching of mathematics using Maple T.A.
Anotácia:
Tato práce se zabývá analýzou současného stavu e-learningu na Masarykově univerzitě, ale také celkově v České republice a ve světě. Zaměřuje se na tvorbu testů v oblasti matematiky a jejich automatické vyhodnocení. Závěr práce je věnována využití Maple T.A. ve výuce předmětu MB000c (MB001c).
Abstract:
This thesis analyzes the current state of e-learning at Masaryk university, but also generally in the Czech Republic and the world. It focuses on creating tests in mathematics and automatic evaluation. The final part is dedicated to application of Maple T.A. in the course MB000c (MB001c).
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jaroslav Urbánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics