Bc. Adéla Jůnová

Master's thesis

Nekázeň a agresivita školní mládeže

Indiscipline and aggressiveness of school children
Anotácia:
Diplomová práce „Nekázeň a agresivita školní mládeže“ se zabývá aktuálním tématem zvyšující se agresivity a nekázně školní mládeže, analyzuje příčiny a uvádí nejčastější projevy těchto jevů. Na základě návrhů erudovaných odborníků předkládá preventivní opatření či konkrétní řešení. V závěru práce definuje a vysvětluje jeden z aktuálních jevů poslední doby kyberšikanu a její negativní dopad nejen na …viac
Abstract:
The diploma thesis “Indiscipline and Aggressiveness of School Children“ deals with the current theme of increasing aggressiveness and indiscipline of school children. It analyzes causes and indicates the most frequent acts of these phenomena. On the basis of erudite specialists it brings precautionary measures or concrete solutions. At the end the thesis defines and explains one of the current phenomena …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedúci: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language

Práce na příbuzné téma