Petra Hejtmánková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální služby v ČR optikou rodin s členem s Alzheimerovou nemocí

Social services in the Czech Republic through the optics of families with a member of Alzheimer's disease
Anotace:
Anotace HEJTMÁNKOVÁ, P., Sociální služby v ČR optikou rodin s členem Alzheimerovou nemocí, Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2019. Absolventská práce je zaměřená na rodinné příslušníky, kteří se starají o nemocné s Alzheimerovou nemocí, jak vidí nastavení sociálních služeb v ČR, kdy začali řešit nelehkou situací, umístěním rodinného příslušníka do sociálních služeb. V teoretické …více
Abstract:
Abstract (in English) HEJTMÁNKOVÁ, P., Social services in the Czech Republic, optics of families with Alzheimer's disease, Olomouc: CARITAS - Higher Social School Olomouc, 2019. The graduate thesis is focused on family members who care about patients with Alzheimer's disease, how they see the setting of social services in the Czech Republic, when they started to deal with a difficult situation, placing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Chovancová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce