Tereza Opavská

Bakalářská práce

Výživa a krmení brojlerových kuřat

Nutrition and feeding of broiler chickens
Anotace:
Tato práce se zabývá výživou a krmením brojlerových kuřat. Zaměřuje se na výživu v embryonálním stádiu, popisuje základní krmiva a krmné doplňky používané ve velkochovech brojlerů. V práci je také popsán krátký pohled na historii a zásadní kroky ve vývoji produkce a spotřeby drůbežího masa v České republice. V následující kapitole jsou uvedeny hlavní zdravotní problémy ve výkrmech brojlerů způsobené …více
Abstract:
This work is about nutrition and feeding of broiler chickens. It's focused on nutrition in the embryonic stage, describes basic feed and feed supplements used in large broiler breeds. This work also gives a brief overview of the history and key steps in the development of poultry meat production and consumption in the Czech Republic. In following chapter are also highlighted the main health problems …více
 

Klíčová slova

restrikce hybrid výživa
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zootechnika / Zootechnika

Práce na příbuzné téma