Theses 

Aktivita antioxidantů u vybraných druhů řas za působení abiotického stresu – Bc. Adam Slavík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adam Slavík

Master's thesis

Aktivita antioxidantů u vybraných druhů řas za působení abiotického stresu

Antioxidant activity of selected algal species under abiotic stress

Abstract: Antioxidační aktivita je parametr, který určuje schopnost různých látek eliminovat volné radikály. Používá se především při práci s antioxidanty, tedy látkami s potencionálně významnou antioxidační aktivitou, které jsou pro život organismů nezbytné. Mezi významné antioxidanty se řadí například látky fenolické, flavonoidní nebo karotenoidní. Tyto sloučeniny brání organismy před oxidačním stresem, který je způsobován volnými radikály. Volné radikály mohou vznikat při metabolických reakcích při působení abiotického nebo biotického stresu. Antioxidanty zabraňují toxicitě těchto radikálů a chrání tak molekuly náchylné k oxidaci (lipidy, bílkoviny, sacharidy aj.). Pro zjištění antioxidační aktivity a stanovení obsahu vybraných skupiny antioxidantů (fenoly, flavonoidy) byly vybrány jako modelový organizmus řasy Zygnema sp. a Klebsormidium sp. Metodická část práce zahrnuje optimalizaci metodiky pro extrakci a pro stanovení obsahu fenolů, flavonoidů a pro měření antioxidační aktivity. V experimentální části práce jsme spektrofotometricky stanovovali a porovnávali celkový obsah fenolů pomocí Folin-Ciocalteuova reagentu, celkový obsah flavonoidů a antioxidační aktivitu pomocí DPPH v extraktech z řas kultivovaných za různých podmínek, ovlivněných zvýšenou ozářeností i u vzorků řasy odebraných v Antarktidě.

Abstract: Antioxidant activity is a parameter determining ability of substances to eliminate free radical. Generally, it is used with antioxidants, substances with potentially high antioxidant activity and compounds necessary for living organisms. Antioxidants including important substances such a phenols, flavonoids or carotenoids. These compounds protect organisms from oxidative stress caused by free radicals. Free radicals can be generated during metabolic processes in organisms exposed to abiotic or biotic stress. Antioxidants prevent some molecules (lipids, proteins, carbohydrates etc.) from toxicity of free radicals. For determination of total phenolic and flavonoid contents and for detection of antioxidant activity we used green algal species of Zygnema sp. and Klebsormidium sp.. Methodical part of this thesis include optimization of extraction routine and optimization of assessment of total phenolic, and flavonoid contents and antioxidant activity of extracts. In experimental part we determined the total phenolic (with Folin-Ciocalteu reagent) and flavonoid contents and antioxidant activity (DPPH) in extracts from algal cultures exposed to different cultivation routine, high-light treatment and algal samples collected in Antarctica as well.

Keywords: Řasa, Zygnema, antioxidant, antioxidační aktivita, fenoly, flavonoidy, DPPH

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Peter Váczi, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 16:01, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz