Bc. Denisa Králová

Diplomová práce

Přínosy účasti ve studentské organizaci pro uplatnění na trhu práce

Benefits of participation in students’ organisation for labour market participation
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Jaký přínos mělo u vybraných dobrovolníků působení ve studentské organizaci XY vzhledem k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce?“ V rámci teoretické části byla představena vybraná studentská organizace XY, popsány mimoškolní aktivity a jejich souvislost s trhem práce a také popsány oblasti přínosů spojené s působením v organizaci …více
Abstract:
The goal of the thesis is to answer the main research question: “What benefit (in relation to future employment on the labour market) did chosen volunteers gain by engaging in a student organization?”. The theoretical part consists of the student organization introduction, a description of extra curriculum activities and their relations to the labour market. Apart from it, it also includes a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií