Petr KŘENEK

Diplomová práce

Reliabilita měření parametrů tělesného složení při použití multifrekvenčního BIA analyzátoru InBody 770

Reliability of body composition measurement by MF-BIA analyzer InBody 770
Anotace:
Cílem této diplomové práce je pomocí typické chyby měření zjistit reliabilitu měření vybraných komponentů tělesného složení při použití BIA metody. V této studii bylo měřeno 62 osob ve věku 21,96 ? 2,57 let o hmotnosti 73,20 ? 12,63 kg a tělesné výšce 175,42 ? 7,60 cm. Byly sledovány tyto komponenty: BM, TBW, ICW, ECW, FM, FFM, SMM, %BF, VFA. Pro měření sledovaných parametrů tělesného složení byl použit …více
Abstract:
The aim of this master thesis is by means of typical error of measurement (TE) determine reliability of selected component of body composition measurement by using BIA method. The 62 subjects with average age 21.96 ? 2.57 years, average weight 73.20 ? 12.63 kg and average body height 175.42 ? 7.60 cm was measured in thist study. The following components: BM, TBW, ICW, ECW, FM, FFM, SMM, %BF, VFA, were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘENEK, Petr. Reliabilita měření parametrů tělesného složení při použití multifrekvenčního BIA analyzátoru InBody 770. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta