Mgr. Kamila Dušilová

Diplomová práce

Panství Letovice v 17. století

Letovice domain in the 17th century
Anotace:
Diplomová práce Panství Letovice v 17. století se na základě analýzy urbáře z roku 1662 a lánového rejstříku z let 1656–1674 zabývá sociální a ekonomickou stratifikací moravského panství. Práce se na úvod zaměřuje na rozbor použitých pramenů a literatury a na historii samotného panství až do 17. století. V dalších dvou kapitolách je popsán počet osedlých a jejich stratifikace na letovickém panství …více
Abstract:
The diploma thesis Letovice domain in the 17th century deals with the social and economical stratification of the Moravian domain on the basis of the urbarium from the year 1662. The introductory phase of the thesis aims at the analysis of used literature and other sources and the history of the domain itself until the period of the 17th century. The next two chapters describe the number of vassals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy