Bc. Daniel Polách

Bachelor's thesis

Druhořadost voleb do parlamentů Baskicka, Galicie a Katalánska

Second-order characteristics of elections to parliaments of Basque, Galicia and Catalonia
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje volbám do parlamentů španělských autonomních společenství Baskicka, Galicie a Katalánska z pohledu teorie druhořadých voleb, přičemž obsahuje i doplňující informace o jednotlivých politických, stranických a volebních systémech. Z časového hlediska se poté dotýká všech voleb počínaje rokem 1980, kdy proběhly první regionální volby po pádu frankistického režimu. Základní snahou …more
Abstract:
The thesis deals with elections to parliaments of Spanish autonomous communities of Basque Country, Galicia and Catalonia in terms of the second order elections theory and in addition contains informations about particular political, party and electoral systems. In terms of time the thesis includes all elections since 1980, when the first regional elections held after the fall of the Franco's regime …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Katarína Chovancová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií