Aneta Špetová

Bakalářská práce

Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob

Transformation of trading income before tax to tax base for legal entity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá "transformací účetního výsledku hospodaření na daňový základ právnických osob". Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na čtyři samostatné kapitoly. První kapitola charakterizuje pojem účetnictví a jeho regulaci z pohledu mezinárodní i české legislativy. Druhá kapitola se věnuje dani z příjmů právnických osob. Vymezuje základní pojmy jako poplatník, předmět a základ …více
Abstract:
The thesis pursues "transformation of trading income before tax to tax base for legal entity". The theoretical part of this thesis is divided into four separate chapters. The first chapter characterizes a term of accountancy and its regulation from view of international and Czech legislation. The second chapter deals with the legal entity income tax. It defines basic terms as taxpayer, tax object and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Simona Jirásková
  • Oponent: Václav Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32895