Bc. Denisa Vaňková

Bakalářská práce

Manažerské rozhodování pro výběr vhodného účetního softwaru

Management decision making for the selection of appropriate accounting software
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr účetního a daňového softwaru pro vybranou účetní a finanční společnost. Charakterizuje některé účetní a daňové softwary. Dále se zaměřuje na metody vícekriteriálního rozhodování za jistoty a návrh řešení rozhodovacího problému pro vybranou firmu.
Abstract:
This bachelor work is focused on selection of accounting and tax software for the selected accounting and finance company. Characterize some of the accounting and tax software. It also focuses on the methods of multi-criteria decision making under certainty and solution design decision problem for the selected company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaňková, Denisa. Manažerské rozhodování pro výběr vhodného účetního softwaru. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní