Jakub Škarka

Bakalářská práce

Možnosti technické diagnostiky v údržbě vybraného podniku

Possibilities of technical diagnostics in maintenance of selected company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo popsat principy a možnosti využití vybraných metod technické diagnostiky (nedestruktivní diagnostika,vibradiagnostika,tribotechnická diagnostika a termodiagnostika) v údržbě daného podniku. Dále jsou popsány systémy údržby výrobních zařízení ve vybraném podniku a je provedena SWOT analýza v oblasti údržby. V bakalářské práci je zhodnocen na současný stav prováděné údržby …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to describe principles and possibilities of selected technical diagnostics (not-destructive diagnostics, vibrodiagnostics, tribotechnical diagnostics and thermodiagnostics) while maintenaning a selected company. Further, both maintenance systems of production facilities in a selected company and SWOT analysis of maintenance are described. The thesis evaluates the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
 • Oponent: Jakub Mařík, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Inženýrství údržby

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses j2une8 j2une8/2
4. 4. 2015
Složky
Soubory
Mach, J.
4. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.