Theses 

„Život po životě“ Subjektivní vnímání života po kardiopulmonální resuscitaci s diagnózou infarkt myokardu – Bc. Zuzana Landová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Landová

Diplomová práce

„Život po životě“ Subjektivní vnímání života po kardiopulmonální resuscitaci s diagnózou infarkt myokardu

„Life after life“ Subjective perception of life after cardiopulmonary resuscitation with the diagnosis of myocardial infarction

Anotace: Tato diplomová práce byla věnována tématu „Život po životě“. Cílem práce je posoudit změnu subjektivního života lidí po kardiopulmonální resuscitaci s diagnózou infarkt myokardu, byl stanoven časový odstup 1 – 2 roky od resuscitace. Práce je vedena jako kvalitativní výzkum s počtem 7 respondentů. S respondenty byl veden osobní rozhovor. Tato práce mapuje změny v různých oblastech života pacientů a jejich hodnotovém žebříčku. V teoretické části je rozebrána kardiopulmonální resuscitace, infarkt myokardu, ošetřovatelská péče po resuscitaci a po infarktu myokardu.

Abstract: This diploma thesis was devoted to the theme "Life after Life". The aim is to assess the change of subjective life for people diagnosed with cardiopulmonary resuscitation myocardial infarction , the time interval was determined 1-2 years after resuscitation. The thesis is conducted as qualitative research with 7 respondents. The respondents have answered a personal interview. This work explores the changes in various spheres of patients life and their value system. The theoretical part analyzes cardiopulmonary resuscitation, myocardial infarction, nursing care after resuscitation and after myocardial infarction.

Klíčová slova: infarkt myokardu, kardiopulmonální resuscitace, životní hodnoty, akutní koronární syndrom, ošetřovatelská péče

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:52, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz