Kateřina SZCZYRBOVÁ

Bakalářská práce

Empatie a machiavelismus u středoškolských studentů

Empathy and machiavelismus in high school students
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zpracování teoretického pojednání o problematice empatie a machiavelismu, historické pojetí, zařazení fenoménů do teoretického rámce. Empatie bývá považována za rys osobnosti, který brání machiavelistickému chování. Empatie je propojena s kompetencí člověka porozumět druhým lidem, komunikovat s nimi a reagovat v sociálních situacích. Machiavelismus bývá popisován zejména …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to elaborate a theoretical treatise on the issue of empathy and machiavelism, historical conception, inclusion of phenomena into the theoretical framework. Empathy is seen as a feature of personality that prevents Machiavellian behaviour. Empathy is linked to a person's competence to understand, interact with, and react in social situations. Machiavelism is mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZCZYRBOVÁ, Kateřina. Empatie a machiavelismus u středoškolských studentů. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta