Václav Tichava

Diplomová práce

Úroková politika centrální banky a její vliv na řízení úrokových sazeb bank

Central bank interest policy and its influence on bank's interest rate management
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku úrokové politiky centrální banky se zaměřením na Českou národní banku a Federální rezervní systém a jejich vliv na finanční trh. V české ekonomice se ceny bankovních produktů odvozují od mezibankovní sazby PRIBOR, která je ovlivněna 2T repo sazbou. Hypoteční sazby jsou významně korelovány s výnosem desetiletého státního dluhopisu. Česká národní banka dále …více
Abstract:
The thesis is focused on interest rate policy of central bank with a focus on the Czech national bank and the Federal reserve and their impact on the financial market. Prices of banking products in czech economy are derived from the interbank PRIBOR rate, which is affected by 2W repo rate. Mortgage rates are significantly correlated with the yield of a ten-year government bond. The Czech National Bank …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Zbyněk Revenda
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81015

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance